30/12/2018. Quan sát tốt NGC 2244

Cụm sao mở NGC 2244 trong chòm sao Monoceros (Kỳ lân, hay Ngựa một sừng) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

NGC 2244 sẽ mọc lên bầu trời từ 19:09 ở chân trời hướng đông. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc 23:53, cao 84° so với chân trời hướng nam. Nó sẽ lặn đi từ 04:41 sáng hôm sau ở chân trời hướng tây.

Với độ sáng biểu kiến là +4,8 và đường kính góc là 24,04 phút cung. NGC 2244 thì có thể quan sát bằng mắt thường dù khá khó khăn, nhưng khi bạn quan sát ở những nơi tối, bạn có thể quan sát qua ống nhòm hoặc kính thiên văn để thấy rõ hơn.

Bình luận