28/12/2018. Quan sát tốt NGC 2232

Cụm sao mở NGC 2232 trong chòm sao Monoceros (Kỳ lân, hay Ngựa một sừng) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

NGC 2232 sẽ mọc lên bầu trời từ 19:08 ở chân trời hướng đông. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc 23:51, cao 74° so với chân trời hướng nam. Nó sẽ lặn đi từ 04:38 sáng hôm sau ở chân trời hướng tây.

Với độ sáng biểu kiến là +3,9 và đường kính góc là 30,03 phút cung. NGC 2232 thì có thể quan sát dễ dàng bằng mắt thường, tuy nhiên khi bạn quan sát ở những nơi tối, bạn có thể quan sát qua ống nhòm hoặc kính thiên văn để có cái nhìn tốt hơn.

Bình luận