22/12/2018. Đông chí

Đông chí năm 2018 sẽ diễn ra vào lúc 05:09 ngày 22/12/2018.

Hôm nay là ngày Đông chí, là ngày mà thời gian ban ngày ngắn nhất trong năm ở bán cầu bắc, là ngày mà thời gian ban ngày dài nhất ở bán cầu nam. Theo Thiên văn học phương Tây, ngày này đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông ở bán cầu bắc, và sự bắt đầu của mùa xuân của bán cầu nam. Vào ngày này, Mặt Trời sẽ nằm ở điểm cao nhất về hướng nam trên bầu trời vào giữa trưa, rồi từ từ quay trở lại phía bắc.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về ngày Đông chí tại bài viết này.

Bình luận