12/12/2018. Quan sát tốt NGC 1981

Cụm sao mở NGC 1981 trong chòm sao Orion (Lạp Hộ, hay Thợ săn) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

NGC 1981 sẽ mọc lên bầu trời từ 19:13 ở chân trời hướng đông. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc 23:51, cao 74° so với chân trời hướng nam. Nó sẽ lặn đi từ 04:33 sáng hôm sau ở chân trời hướng tây.

Với độ sáng biểu kiến là +4,6 và đường kính góc là 25,02 phút cung. NGC 1981 thì có thể quan sát được bằng mắt thường, tuy nhiên khi bạn quan sát ở những nơi tối, bạn có thể quan sát qua ống nhòm hoặc kính thiên văn để có cái nhìn tốt hơn.

Bình luận