04/12/2018. Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Kim

Sự kiện sẽ xảy ra vào Thứ ba, 04/12/2018 lúc 01:43. Quan sát từ sau nửa đêm 04/12.

Mặt Trăng và Sao Kim sẽ nằm gần nhau trên bầu trời, chúng sẽ cách nhau 3 độ 37 phút. 

Cặp đôi thiên thể này sẽ xuất hiện trên bầu trời sau nửa đêm. Chúng sẽ mọc ở bầu trời hướng đông lúc 03:02. Chúng sẽ còn ở lại trên bầu trời nhưng bị lu mờ bởi ánh sáng Mặt Trời vào lúc 05:40, cao 35° ở bầu trời hướng đông.

Vào thời điểm giao hội, Mặt Trăng có độ sáng biểu kiến là -10,5, trong khi Sao Kim có độ sáng biểu kiến là -4,6. Cả hai đều nằm trong khu vực chòm sao Virgo (Xử Nữ, hay Trinh nữ).

Với khoảng cách như vậy, nên chúng sẽ không vừa một trường nhìn của kính thiên văn hay ống nhòm. Nhưng bạn vẫn có thể quan sát chúng bằng mắt thường hoặc quan sát từng thiên thể một qua ống kính quan sát.

Bình luận