Tháng 12 năm 2018


 Chủ Nhật Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  Thứ bảy 
             1 25/10 (Đ)

 

 2 26
 
 3 27
 
 4 28
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Kim
 5 29
 
 6 30
 
 7 1/11 (Đ)
Trăng mới tháng Mười một âm lịch
 8 2
 
 9 3
 
 10 4
 
 11 5
 
 12 6 
Quan sát tốt NGC 1981
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.177 km
 13 7
 
 14 8
  Mưa sao băng Geminid
 15 9
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Hỏa
Trăng thượng huyền tháng Mười một âm lịch
  Sao Thủy đạt ly giác cực đại tây
 16 10

 

 17 11
 
 18 12
 
 19 13
 
 20 14
 
 21 15
 
 22 16
Đông chí
 23 17
  Trăng tròn tháng Mười một âm lịch
 24 18
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 361.060 km
 25 19
 
 26 20
 
 27 21
 
 28 22
Quan sát tốt NGC 2232
 29 23
Trăng hạ huyền tháng Mười một âm lịch
 30 24
Quan sát tốt NGC 2244
 31 25
 
         
1 (25/10 Đ)
 
2 (26)
 
3 (27)
 
4 (28)
 
5 (29)
 
6 (30)
 
7 (1/11 Đ)
 
8 (2)
 
9 (3)
 
10 (4)
 
11 (5)
 
12 (6)
• Quan sát tốt NGC 1981
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.177 km
 
13 (7)
 
14 (8)
 
15 (9)
 
 
16 (10)
 
17 (11)
 
18 (12)
 
19 (13)
 
20 (14)
 
21 (15)
 
22 (16)
 
23 (17)
 
24 (18)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 361.060 km
 
25 (19)
 
26 (20)
 
27 (21)
 
28 (22)
 
29 (23)
 
30 (24)
 
31 (25)
 
Chú thích thuật ngữ.
• điểm cận địa/điểm viễn địa: điểm mà một thiên thể (dùng nhiều chỉ Mặt Trăng) đến gần nhất/xa nhất so với Trái Đất trên quỹ đạo của mình trong tháng.
• giao hội: (dễ hiểu) hai hay nhiều thiên thể nằm gần nhau trên bầu trời.
• trăng thượng huyền/trăng hạ huyền: pha Mặt Trăng bán nguyệt vào trước/sau ngày rằm.

Bình luận