07/10/2018. Quan sát tốt NGC 300

Thiên hà xoắn ốc NGC 300 trong chòm sao Sculptor (Ngọc Phu, hay Thợ điêu khắc) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

NGC 300 sẽ mọc lên bầu trời từ 20:46 ở chân trời hướng đông nam. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc 23:51, cao 41° so với chân trời hướng nam. Nó sẽ lặn đi từ 03:01 sáng hôm sau ở chân trời hướng tây nam.

Với độ sáng biểu kiến là +9,0 và đường kính góc là 22,02 phút cung. NGC 300 thì mờ nhạt và bạn không quan sát bằng mắt thường được, nó có thể quan sát được qua ống nhòm hoặc kính thiên văn cỡ nhỏ.

Bình luận