05/10/2018. Quan sát tốt Messier 32

Messier 32, thiên hà vệ tinh sáng thứ hai của Thiên hà Andromeda (Messier 31) sau thiên hà Messier 110, nằm trong chòm sao Andromeda (Tiên Nữ, hay Công chúa) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

Messier 32 sẽ mọc lên bầu trời từ 19:25 ở chân trời hướng đông bắc. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc 23:50, cao 59° so với chân trời hướng bắc. Nó sẽ lặn đi từ 04:19 sáng hôm sau ở chân trời hướng tây bắc.

Với độ sáng biểu kiến là +8,2 và đường kính góc là 9,01 phút cung. Messier 32 thì mờ nhạt và bạn không quan sát bằng mắt thường được, nó có thể quan sát được qua ống nhòm hoặc kính thiên văn cỡ nhỏ.

Bình luận