01/10/2018. Quan sát tốt Messier 110

Thiên hà vệ tinh sáng nhất của Thiên hà Andromeda là Thiên hà Messier 110 trong chòm sao Andromeda (Tiên Nữ, hay Công chúa) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

Messier 110 sẽ mọc lên bầu trời từ 19;28 ở chân trời hướng đông bắc. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc 23:52, cao 59° so với chân trời hướng bắc. Nó sẽ lặn đi vào 04:20 sáng hôm sau ở chân trời hướng tây bắc.

Với độ sáng biểu kiến là +8,0 và đường kính góc là 22,01 phút cung. Messier 110 thì mờ nhạt và bạn không quan sát bằng mắt thường được, nó có thể quan sát được qua ống nhòm hoặc kính thiên văn cỡ nhỏ.

Bình luận