11/08/2018. Nhật thực một phần

Sự kiện sẽ xảy ra vào Thứ bảy, 11/08/2018 lúc 16:47. Không quan sát được ở Việt Nam.

Bắc Âu, Đông Bắc Á, phía bắc Canada và Greenland sẽ quan sát được nhật thực một phần vào ngày 11/08. Nhật thực một phần xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất sẽ nằm gần thẳng hàng nhau với Mặt Trăng nằm giữa, lúc này Mặt Trăng sẽ che khuất một phần ánh sáng từ Mặt Trời đến Trái Đất, khiến người dân trên Trái Đất sẽ thấy Mặt Trời bị che khuất đi một phần bề mặt.

Việt Nam sẽ không quan sát được lần nhật thực một phần này. Tâm điểm của cực đại nhật thực sẽ diễn ra tại vùng Biển Đông Siberia, ngoài khơi của viễn đông Nga. Khu tự trị Chukotka của Nga sẽ quan sát được nhiều nhất với Mặt Trời bị che khuất 68% bề mặt.

Tham khảo thêm: Solar eclipse of August 11, 2018.

Bình luận