Tháng 8 năm 2018


 Chủ Nhật Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  Thứ bảy 
       1 20/6 (T)
 
 2 21
 
 3 22
 
 4 23

 

 5 24
Trăng hạ huyền tháng Sáu âm lịch
 6 25
 
 7 26
 
 8 27
 
 9 28
 
 10 29
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 358.083 km
 11 1/7 (Đ)
Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)
Trăng mới tháng Bảy âm lịch
 12 2
 
 13 3
  Mưa sao băng Perseid
 14 4
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Kim
 15 5 
 
 16 6
 
 17 7
  Sao Kim đạt ly giác cực đại đông
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Mộc
 18 8
Trăng thượng huyền tháng Bảy âm lịch
 19 9
 
 20 10
 
 21 11
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Thổ
 22 12
 
 23 13
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.744 km
 24 14
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Hỏa
 25 15
 
 26 16
  Trăng tròn tháng Bảy âm lịch
 27 17
  Sao Thủy đạt ly giác cực đại tây
 28 18
 
 29 19
 
 30 20
 
  31 21
 
 
1 (20/6 T)
 
2 (21)
 
3 (22)
 
4 (23)
 
5 (24)
 
6 (25)
 
7 (26)
 
8 (27)
 
9 (28)
 
10 (29)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 358.083 km
 
11 (1/7 Đ)
• Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)
• Trăng mới tháng Bảy âm lịch
 
12 (2)
 
13 (3)
 
14 (4)
 
15 (5)
 
16 (6)
 

 

17 (7)
 
18 (8)
 
19 (9)
 
20 (10)
 
21 (11)
 
22 (12)
 
23 (13)
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.744 km
 
24 (14)
 
25 (15)
 
26 (16)
 
27 (17)
 
28 (18)
 
29 (19)
 
30 (20)
 
31 (21)
 
Chú thích thuật ngữ.
• điểm cận địa/điểm viễn địa: điểm mà một thiên thể (dùng nhiều chỉ Mặt Trăng) đến gần nhất/xa nhất so với Trái Đất trên quỹ đạo của mình trong tháng.
• giao hội: (dễ hiểu) hai hay nhiều thiên thể nằm gần nhau trên bầu trời.
• vị trí trực đối: thời điểm mà một thiên thể nào đó nằm thẳng hàng và đối diện với Trái Đất cùng Mặt Trời, thiên thể đó sẽ được chiếu sáng đầy đủ nhất và từ Trái Đất sẽ quan sát được tốt nhất với thời gian lâu nhất.
• trăng thượng huyền/trăng hạ huyền: pha Mặt Trăng bán nguyệt vào trước/sau ngày rằm.

Bình luận