17/07/2018. Quan sát tốt Messier 55

Cụm sao TTT trong chòm sao NAM sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

TTT sẽ mọc lên bầu trời từ XXX ở chân trời hướng đông. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc XXX, cao 58° so với chân trời hướng nam. Nó sẽ lặn đi từ XXX sáng hôm sau ở chân trời hướng tây.

Với độ sáng biểu kiến là +4,5 và đường kính góc là 16,36 phút cung. TTT thì mờ nhạt để có thể quan sát dễ dàng bằng mắt thường, nhưng khi bạn quan sát ở những nơi tối, nó có thể quan sát được qua ống nhòm hoặc kính thiên văn.

Bình luận