12/07/2018. Hành tinh lùn Sao Diêm Vương đạt vị trí trực đối

Sự kiện sẽ xảy ra vào Thứ năm, 12/07/2018 lúc 16:41.

Hành tinh lùn Sao Diêm Vương sẽ đạt vị trí thuận lợi nhất dành cho bạn quan sát, trong chòm sao Sagittarius (Cung Thủ, hay Người bắn cung). Nó sẽ xuất hiện gần suốt đêm và lên đến điểm cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

Hành tinh lùn Sao Diêm Vương sẽ nằm đối diện với Mặt Trời và Trái Đất, tức là cả ba cùng nằm trên một đường thẳng, do đó nó sẽ được chiếu sáng đầy đủ nhất bởi Mặt Trời và quan sát tốt nhất từ Trái Đất. Khi diễn ra trực đối, hành tinh lùn Sao Diêm Vương cũng đến điểm nằm gần Trái Đất nhất là 32,59 AU (1 AU = 149,6 triệu km, là đơn vị thiên văn, khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất).

Bạn sẽ bắt đầu quan sát được hành tinh lùn Sao Diêm Vương từ lúc 20:07 ở bầu trời hướng đông nam. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào 23:56, cao 57° so với chân trời hướng nam. Và lặn dần vào lúc 03:49 hôm sau ở chân trời hướng tây nam. Hành tinh lùn Sao Diêm Vương sẽ có độ sáng biểu kiến là +14,4 trong đêm này.

Vì hành tinh lùn Sao Diêm Vương có kích thước không lớn khiến độ sáng biểu kiến của nó không cao, nên cho dù nó đạt vị trí trực đối so với Trái Đất thì bạn không thể quan sát thiên thể này bằng mắt thường hay qua các thiết bị quan sát thiên văn nghiệp dư.

Bình luận