06/07/2018. Trái Đất đạt điểm viễn nhật

Trái Đất sẽ đến điểm viễn nhật năm 2018 vào Thứ sáu, 06/07/2018 lúc 23:48.

Hành tinh của chúng ta sẽ đạt điểm viễn nhật - tức là điểm xa với Mặt Trời nhất trong năm vào ngày hôm nay, 06/07. Từ "viễn nhật" trong tiếng Anh là "aphelion", từ này là tiếng Hy Lạp với "apo" là xa và "helion" là Mặt Trời. Trái Đất sẽ đạt điểm viễn nhật vào lúc 23:48 ngày 06/07/2018, lúc này Trái Đất cách xa Mặt Trời 1,02 AU (đơn vị thiên văn), vào khoảng 152,6 triệu cây số.

Trái Đất của chúng ta sẽ đạt điểm viễn nhật hằng năm vào đầu tháng 7, lúc này đang là mùa hè ở bán cầu bắc; và đạt điểm cận nhật vào đầu tháng 1, lúc này đang là mùa đông ở bán cầu bắc. Tại sao Trái Đất đến xa Mặt Trời mà ở bắc bán cầu lại là mùa hè?

Khoảng cách xa gần của Trái Đất không phải là yếu tố quyết định các mùa trên Trái Đất. Các mùa được tạo ra là do trục nghiêng của Trái Đất, vào mùa đông thì bắc bán cầu nghiêng xa về phía Mặt Trời nên lượng ánh sáng và độ ấm từ Mặt Trời sẽ ít hơn so với nam bán cầu. Ngày nghiêng tối đa là vào ngày hạ chíđông chí.

Mặc dù không liên quan đến các mùa, nhưng điểm viễn nhật và điểm cận nhật ảnh hưởng đến độ dài của các mùa. Khi Trái Đất đến điểm viễn nhật – tức là bây giờ – thì Trái Đất đang di chuyển chậm nhất trong quỹ đạo xung quanh Mặt Trời. Vì vậy mùa hè ở bán cầu bắc (tức là mùa đông ở bán cầu nam) là mùa dài nhất.

Bình luận