28/06/2018. Quan sát tốt NGC 6633

Cụm sao mở NGC 6633 trong chòm sao Ophiuchus (Xà Phu, hay Người giữ rắn) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

NGC 6633 sẽ mọc lên bầu trời từ 19:16 ở chân trời hướng đông. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm. Nó sẽ lặn đi từ 04:41 sáng hôm sau ở chân trời hướng tây.

Với độ sáng biểu kiến là +4,6 và đường kính góc là 27,00 phút cung. NGC 6633 thì có thể quan sát dễ dàng bằng mắt thường, tuy nhiên khi bạn quan sát ở những nơi tối, bạn có thể quan sát qua ống nhòm hoặc kính thiên văn để có cái nhìn tốt hơn.

Bình luận