23/06/2018. Quan sát tốt NGC 6541

Cụm sao cầu NGC 6541 trong chòm sao Corona Australis (Nam Miện, hay Vương miện phương nam) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

NGC 6541 sẽ mọc lên bầu trời từ 21:04 ở chân trời hướng đông nam. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc 23:54, cao 35° so với chân trời hướng nam. Nó sẽ lặn đi từ 02:48 sáng hôm sau ở chân trời hướng tây nam.

Với độ sáng biểu kiến là +6,6 và đường kính góc là 13,06 phút cung. NGC 6541 thì có thể quan sát bằng mắt thường dù rất khó khăn, nhưng khi bạn quan sát ở những nơi tối, bạn có thể quan sát qua ống nhòm hoặc kính thiên văn để thấy rõ hơn.

Bình luận