21/06/2018. Hạ chí

Hạ chí năm 2018 sẽ diễn ra vào lúc 16:54 ngày 21/06/2018.

Hôm nay là ngày Hạ chí, là ngày mà thời gian ban ngày dài nhất trong năm ở bán cầu bắc, là ngày mà thời gian ban ngày ngắn nhất ở bán cầu nam. Theo Thiên văn học phương Tây, ngày này đánh dấu sự bắt đầu của mùa hè ở bán cầu bắc, và sự bắt đầu của mùa đông của bán cầu nam. Vào ngày này, Mặt Trời sẽ nằm ở điểm cao nhất về hướng bắc trên bầu trời vào giữa trưa, rồi từ từ quay trở lại phía nam.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về ngày Hạ chí tại bài viết này.

Bình luận