16/06/2018. Quan sát tốt NGC 6397

Cụm sao cầu NGC 6397 trong chòm sao Ara (Đàn Tế) sẽ vào thời điểm tốt để bạn quan sát vào tối nay. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

NGC 6397 sẽ mọc lên bầu trời từ 22:04 ở chân trời hướng nam. Nó lên cao nhất trên bầu trời vào lúc 23:54, cao 25° so với chân trời hướng nam. Nó sẽ lặn đi từ 01:48 sáng hôm sau ở chân trời hướng nam.

Với độ sáng biểu kiến là +5,7 và đường kính góc là 25,42 phút cung. NGC 6397 thì có thể quan sát dễ dàng bằng mắt thường, tuy nhiên khi bạn quan sát ở những nơi tối, bạn có thể quan sát qua ống nhòm hoặc kính thiên văn để có cái nhìn tốt hơn.

Bình luận