Tháng 6 năm 2018


 Chủ Nhật Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  Thứ bảy 
           1 18/4 (Đ)
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Thổ
 2 19
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.316 km
Quan sát tốt Messier 13
 3 20
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Hỏa
Quan sát tốt Messier 12
 4 21
 
 5 22
Quan sát tốt Messier 10
 6 23
Quan sát tốt Messier 62
 7 24
Trăng hạ huyền tháng Tư âm lịch
 8 25
 
 9 26
 
 10 27
Quan sát tốt Messier 92
 11 28
 
 12 29
 
 13 30
 
 14 1/5 (T)
Trăng mới tháng Năm âm lịch
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 359.507 km
 15 2
Quan sát tốt NGC 6388
 16 3
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Kim
Quan sát tốt Messier 6
Quan sát tốt NGC 6397
 17 4
Mặt Trăng nằm gần M44
 18 5
 
 19 6
 
 20 7
Trăng thượng huyền tháng Năm âm lịch
Quan sát tốt Messier 7
 21 8
Hạ chí
 22 9
 
 23 10
Quan sát tốt NGC 6530
Quan sát tốt NGC 6541
 24 11
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Mộc
 25 12
 
 26 13
 
 27 14
  Sao Thổ đạt vị trí trực đối
 28 15
  Trăng tròn tháng Năm âm lịch
Quan sát tốt NGC 6633
29 16
 
30 17
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 406.061 km
1 (18/4 Đ)
 
2 (19)
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.316 km
• Quan sát tốt Messier 13
 
3 (20)
 
4 (21)
 
5 (22)
 
6 (23)
 
7 (24)
 
8 (25)
 
9 (26)
 
10 (27)
 
11 (28)
 
12 (29)
 
13 (30)
 
14 (1/5 T)
• Trăng mới tháng Năm âm lịch
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 359.507 km
 
15 (2)
 
 
16 (3)
 
17 (4)
 
18 (5)
 
19 (6)
 
20 (7)
 
21 (8)
 
22 (9)
 
23 (10)
 
24 (11)
 
25 (12)
 
26 (13)
 
27 (14)
 
28 (15)
 
29 (16)
 
30 (17)
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 406.061 km
 
Chú thích thuật ngữ.
• điểm cận địa/điểm viễn địa: điểm mà một thiên thể (dùng nhiều chỉ Mặt Trăng) đến gần nhất/xa nhất so với Trái Đất trên quỹ đạo của mình trong tháng.
• giao hội: (dễ hiểu) hai hay nhiều thiên thể nằm gần nhau trên bầu trời.
• vị trí trực đối: thời điểm mà một thiên thể nào đó nằm thẳng hàng và đối diện với Trái Đất cùng Mặt Trời, thiên thể đó sẽ được chiếu sáng đầy đủ nhất và từ Trái Đất sẽ quan sát được tốt nhất với thời gian lâu nhất.
• trăng thượng huyền/trăng hạ huyền: pha Mặt Trăng bán nguyệt vào trước/sau ngày rằm.

Bình luận