Tháng 5 năm 2018


 Chủ Nhật Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  Thứ bảy 
     1 16/3 (T)
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Mộc
 2 17
 
 3 18
 
 4 19
 
 5 20
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Thổ
 6 21
  Mưa sao băng Eta Aquarid
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Hỏa
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 404.458 km
 7 22
 
 8 23
Trăng hạ huyền tháng Ba âm lịch
 9 24
  Sao Mộc đạt vị trí trực đối
 10 25
 
 11 26
 
 12 27
 
 13 28
 
 14 29
 
 15 1/4 (Đ)
Trăng mới tháng Tư âm lịch
 16 2
 
 17 3
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 363.777 km
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Kim
 18 4
 
 19 5
 
 20 6
 
 21 7
 
 22 8
Trăng thượng huyền tháng Tư âm lịch
 23 9
 
 24 10
 
 25 11
 
 26 12
 
 27 13
 
 28 14
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Mộc
 29 15
  Trăng tròn tháng Tư âm lịch
 30 16
 
 31 17
 
   
1 (16/3 T)
 
2 (17)
 
3 (18)
 
4 (19)
 
5 (20)
 
6 (21)
  Mưa sao băng Eta Aquarid
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Hỏa
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 404.458 km
 
7 (22)
 
8 (23)
 
9 (24)
 
10 (25)
 
11 (26)
 
12 (27)
 
13 (28)
 
14 (29)
 
15 (1/4 Đ)
 
 
16 (2)
 
17 (3)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 363.777 km
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Kim
 
18 (4)
 
19 (5)
 
20 (6)
 
21 (7)
 
22 (8)
 
23 (9)
 
24 (10)
 
25 (11)
 
26 (12)
 
27 (13)
 
28 (14)
 
29 (15)
 
30 (16)
 
31 (17)
 
Chú thích thuật ngữ.
• điểm cận địa/điểm viễn địa: điểm mà một thiên thể (dùng nhiều chỉ Mặt Trăng) đến gần nhất/xa nhất so với Trái Đất trên quỹ đạo của mình trong tháng.
• giao hội: (dễ hiểu) hai hay nhiều thiên thể nằm gần nhau trên bầu trời.
• vị trí trực đối: thời điểm mà một thiên thể nào đó nằm thẳng hàng và đối diện với Trái Đất cùng Mặt Trời, thiên thể đó sẽ được chiếu sáng đầy đủ nhất và từ Trái Đất sẽ quan sát được tốt nhất với thời gian lâu nhất.
• trăng thượng huyền/trăng hạ huyền: pha Mặt Trăng bán nguyệt vào trước/sau ngày rằm.

Bình luận