16/02/2018. Nhật thực một phần

Sự kiện sẽ xảy ra vào Thứ sáu, 16/02/2018 lúc 03:52. Không quan sát được ở Việt Nam.

Các quốc gia ở phía nam của Nam Mỹ và phần lớn Châu Nam Cực sẽ quan sát được nhật thực một phần vào ngày 15/02. Nhật thực một phần xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất sẽ nằm gần thẳng hàng nhau với Mặt Trăng nằm giữa, lúc này Mặt Trăng sẽ che khuất một phần ánh sáng từ Mặt Trời đến Trái Đất, khiến người dân trên Trái Đất sẽ thấy Mặt Trời bị che khuất đi một phần bề mặt.

Việt Nam sẽ không quan sát được lần nhật thực một phần này. Tâm điểm của cực đại nhật thực sẽ diễn ra tại vùng Neumayer thuộc Đức và Sanave thuộc Nam Phi của Châu Nam Cực, tại đây sẽ quan sát được Mặt Trời bị che khuất 49% bề mặt. Nếu bạn sống ở Argentina, Chile, Uruguay, hãy sắp xếp thời gian để quan sát nó, phần Mặt Trời bị che khuất tương ứng tại các quốc gia này là 25%, 20% và 8%.

Tham khảo thêm: Solar eclipse of February 15, 2018.

Bình luận