Tháng 2 năm 2018


 Chủ Nhật Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  Thứ bảy 
     

 

 

 1 16/12 (Đ)
 
 2 17
 
 3 18
 
 4 19
 
 5 20
 
 6 21
 
 7 22
Trăng hạ huyền tháng Chạp âm lịch
 8 23
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Mộc
 9 24
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Hỏa
 10 25
 
 11 26
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.701 km
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Thổ
 12 27
 
 13 28
 
 14 29 
 
 15 30
 
 16 1/1 (T)
Tết Nguyên Đán
  Trăng mới tháng Giêng âm lịch 
Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)
 17 2
Sao Thủy giao hội ngoài
 18 3
 
 19 4
 
 20 5
 
 21 6
 
 22 7
 
 23 8
Trăng thượng huyền tháng Giêng âm lịch
 24 9
 
 25 10
 
 26 11
 
 27 12
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 363.938 km
 28 13
Mặt Trăng nằm gần cụm sao Beehive
     
1 (16/12 Đ)
 
2 (17)
 
3 (18)
 
4 (19)
 
5 (20)
 
6 (21)
 
7 (22)
 
8 (23)
 
9 (24)
 
10 (25)
 
11 (26)
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.701 km
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Thổ
 
12 (27)
 
13 (28)
 
14 (29)
 
15 (30)
 

 

16 (1/1 T)
• Tết Nguyên Đán
 Trăng mới tháng Giêng âm lịch
• Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)
 
17 (2)
 
18 (3)
 
19 (4)
 
20 (5)
 
21 (6)
 
22 (7)
 
23 (8)
 
24 (9)
 
25 (10)
 
26 (11)
 
27 (12)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 363.938 km
 
28 (13)
 
Chú thích thuật ngữ.
• điểm cận địa/điểm viễn địa: điểm mà một thiên thể (dùng nhiều chỉ Mặt Trăng) đến gần nhất/xa nhất so với Trái Đất trên quỹ đạo của mình trong tháng.
• giao hội: (dễ hiểu) hai hay nhiều thiên thể nằm gần nhau trên bầu trời.
• trăng thượng huyền/trăng hạ huyền: pha Mặt Trăng bán nguyệt vào trước/sau ngày rằm.

Bình luận