31/01/2018. Hành tinh lùn Ceres đạt vị trí trực đối

Sự kiện sẽ xảy ra vào Thứ tư, 31/01/2018 lúc 06:21.

Hành tinh lùn Ceres sẽ đạt vị trí thuận lợi nhất dành cho bạn quan sát, trong chòm sao Cancer (Cự Giải, hay Con cua). Nó sẽ xuất hiện gần suốt đêm và lên đến điểm cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

Bạn sẽ bắt đầu quan sát được hành tinh lùn Ceres từ lúc 19:47 ở bầu trời hướng đông. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào 00:27, cao 70° so với chân trời hướng đông bắc. Và lặn dần vào lúc 05:02 hôm sau ở chân trời hướng tây. Hành tinh lùn Ceres sẽ cách chúng ta 1,6 đơn vị thiên văn và có độ sáng biểu kiến là +6,8 trong đêm này, bạn không thể quan sát được nó bằng mắt thường và sẽ mờ nhạt dù cho quan sát qua kính thiên văn nghiệp dư.

Bản đồ sao cho thấy vị trí của tiểu hành tinh 8 Flora trên bầu trời từ tháng 12/2017 đến tháng 4/2018: Xem hình.

Bình luận