03/01/2018. Trái Đất đạt điểm cận nhật

Trái Đất sẽ đến điểm cận nhật năm 2018 vào Thứ tư, 03/01/2018 lúc 05:35.

Hành tinh của chúng ta sẽ đạt điểm cận nhật - tức là điểm gần với Mặt Trời nhất trong năm vào ngày hôm nay, 03/01. Từ "cận nhật" trong tiếng Anh là "perihelion", từ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp với "peri" là gần và "helion" là Mặt Trời. Trái Đất sẽ đạt điểm cận nhật vào lúc 05:35 sáng ngày 03/01/2018, lúc này Trái Đất cách xa Mặt Trời 0,98 AU (đơn vị thiên văn), vào khoảng 146,6 triệu cây số.

Trái Đất của chúng ta sẽ đạt điểm cận nhật hằng năm vào đầu tháng 1, lúc này đang là mùa đông ở bán cầu bắc; và đạt điểm viễn nhật vào đầu tháng 7, lúc này đang là mùa hè ở bán cầu bắc. Tại sao Trái Đất đến gần Mặt Trời mà ở bắc bán cầu lại là mùa đông?

Khoảng cách xa gần của Trái Đất không phải là yếu tố quyết định các mùa trên Trái Đất. Các mùa được tạo ra là do trục nghiêng của Trái Đất, vào mùa đông thì bắc bán cầu nghiêng xa về phía Mặt Trời nên lượng ánh sáng và độ ấm từ Mặt Trời sẽ ít hơn so với nam bán cầu. Ngày nghiêng tối đa là vào ngày hạ chí và đông chí.

Mặc dù không liên quan đến các mùa, nhưng điểm cận nhật và điểm viễn nhật ảnh hưởng đến độ dài của các mùa. Khi Trái Đất đến điểm cận nhật – tức là bây giờ – thì Trái Đất đang di chuyển nhanh nhất trong quỹ đạo xung quanh Mặt Trời. Trái Đất hiện nay đang đi với tốc độ 30,3 cây số mỗi giây và di chuyển nhanh hơn 1 km mỗi giây vào thời điểm ở xa Mặt Trời nhất vào đầu tháng 7. Vì vậy mùa đông ở bán cầu bắc (tức là mùa hè ở bán cầu nam) là mùa ngắn nhất.

Bình luận