03/01/2018. Tiểu hành tinh 8 Flora đạt vị trí trực đối

Sự kiện sẽ xảy ra vào Thứ tư, 03/01/2018 lúc 23:14.

Tiểu hành tinh 8 Flora sẽ đạt vị trí thuận lợi nhất dành cho bạn quan sát, trong chòm sao Gemini (Song Tử, hay Hai anh em). Nó sẽ xuất hiện gần suốt đêm và lên đến điểm cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

Bạn sẽ bắt đầu quan sát được tiểu hành tinh 8 Flora từ lúc 19:23 ở bầu trời hướng đông. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào 23:52, cao 79° so với chân trời hướng bắc. Và lặn dần vào lúc 04:25 hôm sau ở chân trời hướng tây. Tiểu hành tinh 8 Flora sẽ cách chúng ta 1,03 đơn vị thiên văn và có độ sáng biểu kiến là +8,2 trong đêm này, bạn không thể quan sát được nó bằng mắt thường và sẽ quá mờ nhạt dù cho quan sát qua kính thiên văn nghiệp dư.

Bản đồ sao cho thấy vị trí của tiểu hành tinh 8 Flora trên bầu trời từ tháng 11/2017 đến tháng 3/2018: Xem hình.

Bình luận